Genel

Wat is een allergische reactie?

Wat is een allergische reactie?

Allergische reacties zijn reacties die optreden wanneer het immuunsysteem reageert op een stof die normaal niet schadelijk is. Het immuunsysteem is verantwoordelijk voor het beschermen van het lichaam tegen schadelijke bacteriën, virussen of andere lichaamsvreemde stoffen. In sommige gevallen kan het immuunsysteem echter ook reageren op onschadelijke stoffen. In dat geval treden allergische reacties op.

Allergische reacties worden meestal veroorzaakt door blootstelling aan een specifieke stof die een allergeen wordt genoemd. Allergenen zijn stoffen die veel voorkomen in onze omgeving. Voorbeelden van allergenen zijn pollen, huisstofmijt, dierenharen, insectenbeten, geneesmiddelen en bepaalde voedingsmiddelen.

Allergische reacties kunnen zich op veel verschillende manieren uiten. De symptomen van een allergische reactie kunnen van persoon tot persoon verschillen en ook de ernst kan variëren. Over het algemeen omvatten de symptomen van allergische reacties roodheid en jeuk van de huid, een loopneus en verstopte neus, niezen, tranende en gezwollen ogen, ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, misselijkheid en overgeven.

Enkele factoren die allergische reacties kunnen veroorzaken

 • Allergeen Voorbeeld
  Stuifmeel Boompollen, graspollen.
 • Dierenhaar Kattenhaar, hondenhaa.
 • Huisstofmijt Huisstof, beddengoed.

Wat zijn de symptomen van een allergische reactie?

Een allergische reactie treedt op wanneer het immuunsysteem van het lichaam overreageert bij blootstelling aan een stof. Allergische reacties kunnen optreden bij mensen die reageren op allergenen in elke stof of omgeving. Stoffen die erkend worden als allergenen zijn onder andere huisstofmijt, pollen, dierenharen, schimmelsporen, geneesmiddelen en voedsel.

De symptomen van een allergische reactie kunnen variëren afhankelijk van het allergeen en de reactie van het immuunsysteem. In het algemeen kunnen de symptomen van een allergische reactie het volgende omvatten

 • Huiduitslag: Huiduitslag in de vorm van roodheid, blaasjes of puistjes kan een indicatie zijn van een allergische reactie.
  Jeuk en tranende ogen: Jeuk, roodheid en tranende ogen kunnen optreden als gevolg van contact met allergenen.
 • Verstopte neus en loopneus: Allergische rhinitis wordt gekenmerkt door verstopte neus, niezen, aanhoudende loopneus en jeukende neus.
 • Kortademigheid: Allergische astma kan kortademigheid veroorzaken als gevolg van vernauwing van de luchtwegen bij blootstelling aan allergenen.
 • Misselijkheid en overgeven: Voedsel- of geneesmiddelenallergieën kunnen soms misselijkheid, braken en buikpijn veroorzaken.
 • Plotselinge ernstige reacties: Bij sommige mensen kan een allergische reactie zeer ernstig zijn en snel verlopen. Dit wordt anafylaxie genoemd en vereist onmiddellijke medische hulp.

Wat kan ik doen tegen een allergische reactie?

Je kunt verschillende maatregelen nemen om met een allergische reactie om te gaan. Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen wat allergische reacties veroorzaakt. Hiervoor kun je een allergietest doen of een arts raadplegen. Vervolgens moet je proberen om allergene stoffen zoveel mogelijk te vermijden. Als je bijvoorbeeld allergisch bent voor een bepaald voedingsmiddel, moet je het eten van dit voedingsmiddel vermijden.

Daarnaast kun je bepaalde medicijnen gebruiken om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen allergische reacties. Antihistaminica kunnen de symptomen van allergische reacties helpen verminderen. Ze helpen meestal bij het verlichten van symptomen zoals jeuk, een loopneus en tranende ogen. Als de allergische reacties ernstig zijn, kan je arts ook een medicijn met de naam epinefrine voorschrijven. Dit medicijn wordt gebruikt bij ernstige reacties zoals een anafylactische shock en kan levensreddend zijn.

Symptomen van een allergische reactie Wat te doen bij een allergische reactie

* Jeuk - Vermijd allergene stoffen.
* Uitslag - laat een allergietest doen.
* Hoest - antihistaminica nemen.
* Kortademigheid - epinefrine (adrenaline) gebruiken.

Daarnaast kun je je levensstijl aanpassen om te voorkomen dat allergische reacties erger worden. Je kunt bijvoorbeeld regelmatig schoonmaken om de huisstofmijt in je huis te verminderen. Als je last hebt van pollen, kun je de tijd die je buiten doorbrengt tijdens het pollenseizoen beperken. Het is ook belangrijk om een gezond dieet te volgen om de symptomen veroorzaakt door allergische reacties te verlichten en je lichaam te versterken.

Wanneer moet ik naar de dokter gaan in geval van een allergische reactie?

Allergische reacties kunnen ernstig en levensbedreigend zijn. Daarom moet u mogelijk contact opnemen met uw arts als u een allergische reactie krijgt.

Symptomen van een allergische reactie bestaan meestal uit huidsymptomen zoals jeuk, roodheid, zwelling en huiduitslag. Sommige mensen kunnen echter ernstigere symptomen ervaren. Een plotselinge en ernstige allergische reactie kan zich uiten met symptomen zoals ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, duizeligheid, flauwvallen, braken of diarree. Als je dergelijke symptomen ervaart, kan dringende medische hulp nodig zijn en is het belangrijk om een arts te raadplegen.

Symptomen van een allergische reactie

 • Jeuk op de huid.
 • Roodheid en zwelling.
 • Uitslag.

Sommige allergische reacties kunnen onmiddellijk optreden en gaan na verloop van tijd vanzelf over, terwijl andere herhaaldelijk kunnen terugkomen en verdere behandeling en interventie vereisen. Als je een allergische reactie hebt en je symptomen mild zijn, kunnen receptvrije geneesmiddelen zoals antihistaminica vaak helpen om de symptomen onder controle te krijgen. Als je symptomen echter ernstig of levensbedreigend zijn, moet je onmiddellijk een arts raadplegen.

Tot slot is het belangrijk om bij elke allergische reactie een arts te raadplegen om de ernst van je symptomen te beoordelen, een nauwkeurige diagnose te stellen en te zorgen voor een passende behandeling. Je arts kan je helpen met methoden zoals het identificeren van de uitlokkende stof, allergietests of immunotherapie. Als je echter last hebt van noodsituaties of ernstige symptomen, moet je onmiddellijk contact opnemen met een spoedeisende hulp.

Type I reactie

Allergische reacties zijn aandoeningen waarbij het immuunsysteem van het lichaam overreageert, meestal op een specifieke stof. Type I reacties zijn allergische reacties die snel en hevig optreden. Deze reacties treden meestal op wanneer allergenen worden ingeademd, ingeslikt of in contact komen met de huid.

Na contact met een allergeen herkent het immuunsysteem van het lichaam het als een schadelijke bedreiging en maakt het antilichamen aan. Deze antilichamen leiden tot het vrijkomen van chemische stoffen zoals histamine. Histamine is een specifieke chemische stof die verantwoordelijk is voor de meeste symptomen van een allergische reactie.

Type Symptomen

 • Niezen in de neus, loopneus, verstopping
  Rode ogen, jeuk, tranende ogen.
 • Huid Netelroos, jeuk, roodheid.Ademhaling Hoest, kortademigheid, piepende ademhaling.
 • Braken, diarree, buikpijn.

Bij type I reacties treden de symptomen meestal snel op en kunnen ze ernstig zijn. Daarom is snel ingrijpen belangrijk wanneer de tekenen van een allergische reactie zich voordoen. Medicijnen zoals antihistaminica worden vaak gebruikt om de symptomen te verlichten. Het is ook belangrijk om de stof die de allergische reactie veroorzaakt te vermijden.

Type II reactie

Type II reactie (ook bekend als cytotoxische of cytolytische reactie) is een type allergische reactie die wordt veroorzaakt door een foutieve reactie van het immuunsysteem. Dit type reactie wordt gekenmerkt door de vernietiging van cellen in het lichaam die zich hebben gebonden aan antigeenmoleculen. Type II reactie komt vooral voor bij auto-immuunziekten en bijwerkingen van bepaalde medicijnen.

Type II reactie treedt op als gevolg van een reeks immunologische reacties in het lichaam. Een van deze reacties is de binding van antilichamen aan doelcellen. Antilichamen zijn eiwitten die in het lichaam worden aangemaakt om een immuunreactie tegen het antigeen te creëren. Soms kan het lichaam echter ten onrechte antilichamen produceren door de eigen cellen als antigenen te herkennen. In dit geval binden antilichamen zich aan doelcellen en veroorzaken ze celvernietiging, rechtstreeks of door een aanval van cellen van het immuunsysteem uit te lokken.

De symptomen van dit type reactie kunnen variëren afhankelijk van de doelcellen en weefseltypes die worden aangetast. Type II reacties op bloedcellen kunnen bijvoorbeeld leiden tot bloedstoornissen zoals bloedarmoede, trombocytopenie of neutropenie. Op dezelfde manier kunnen type II reacties optreden bij afstoting na orgaantransplantatie

Type II-reactie Voorbeelden Symptomen

 • Bloedtransfusiereacties Uitslag, kortademigheid, koorts.
 • Hemolytische anemie Zwakte, bleekheid, veranderde urinekleur.
 • Orgaantransplantatie afstoting Pijn, koorts, verminderde orgaanfunctie.

Type II reacties kunnen meestal worden behandeld met de juiste diagnose en behandeling. Daarom is het belangrijk om naar een arts te gaan als je een van de symptomen ervaart. Je arts zal meestal diagnostische middelen zoals lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en allergietests gebruiken om de oorzaak van de symptomen vast te stellen. De behandeling hangt af van de specifieke aandoening, maar behandelingen zoals immunosuppressieve geneesmiddelen of plasmaferese worden vaak gebruikt.

Type III reactie

Type III allergische reacties worden veroorzaakt door de ophoping van complexen tussen antilichamen en antigenen in het lichaam. Deze complexen kunnen verschillende ontstekingen veroorzaken in verschillende organen en weefsels van het lichaam. Type III reacties worden vaak ook immuuncomplexziekten genoemd.

De symptomen van type III reacties verschillen vaak van die van andere typen allergische reacties. Deze reacties worden meestal gekenmerkt door symptomen zoals ontsteking van verschillende organen, uitslag, koorts, gewrichtspijn en zwelling. Systemische lupus erythematosus, serumziekte en sommige nierziekten zijn bijvoorbeeld voorbeelden van type III-reacties.

Deze reacties treden meestal na enkele uren op en de symptomen kunnen acuut of chronisch zijn.
Allergenen Symptomen
Stuifmeel Verstopte neus, niezen, jeukende ogen
Dierenharen Kortademigheid, benauwdheid, astma-aanval
Voedingsmiddelen Huiduitslag, braken, diarree
Alle allergische reacties kunnen een ernstig gezondheidsprobleem veroorzaken, maar reacties van Type III vereisen speciale aandacht. Deze reacties kunnen ontstekingen van belangrijke organen in het lichaam veroorzaken, zoals nieren, huid en gewrichten. Als je een Type III allergische reactie hebt, is het belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met je arts.

Type IV reactie

Type IV reactie wordt vaak geassocieerd met huidreacties die bekend staan als contactdermatitis. Dit type allergische reactie kan bijvoorbeeld optreden wanneer iemand in contact komt met een nieuw cosmeticaproduct of een plant. Symptomen zoals roodheid, zwelling, blaren of uitslag kunnen op de huid verschijnen. Daarnaast kan een Type IV-reactie gepaard gaan met andere symptomen, bijvoorbeeld ademhalingssymptomen of problemen met de spijsvertering.

Wanneer iemand last heeft van type IV-reactiesymptomen, is het belangrijk om de stof waarmee hij meestal in contact komt te identificeren en te vermijden. Je arts kan eerst een huidtest uitvoeren of een screening uitvoeren om mogelijke stoffen te identificeren die allergieën kunnen veroorzaken. De behandeling is meestal gericht op het verlichten van de symptomen en er kunnen corticosteroïde crèmes of antihistaminica worden voorgeschreven. Daarnaast kunnen vochtinbrengende lotions of koude kompressen worden gebruikt om de genezing van de huid te bevorderen.

Symptomen van type IV-reactie

SymptoomBeschrijving
RoodheidRoodheid en irritatie van de huid
SwellingOpzwellen en blaren op de huid
UitslagBlaren of uitslag op de huid
AdemhalingssymptomenAdemhalingsproblemen, zoals hoesten, kortademigheid of piepende ademhaling
MaagproblemenDigestieve problemen zoals misselijkheid, braken of diarree

Conclusie

Allergische reacties zijn extreme reacties van het immuunsysteem van het lichaam op een allergeen. Allergenen kunnen stoffen of delen van stoffen zijn die in onze omgeving voorkomen. Allergische reacties treden meestal op via de luchtwegen of huidcontact. Bij mensen met een allergie reageert het immuunsysteem op blootstelling aan het allergeen door antilichamen te produceren en histamine af te geven.

De symptomen van allergische reacties kunnen variëren afhankelijk van de stof waarvoor de persoon allergisch is en de reactie van het immuunsysteem. De meest voorkomende symptomen zijn jeuk, uitslag, netelroos, tranende ogen, niezen, loopneus, hoesten, kortademigheid, misselijkheid, braken en diarree. Sommige mensen kunnen ook een ernstige reactie op allergische reacties krijgen, anafylactische shock genaamd, wat een levensbedreigende aandoening is die onmiddellijke medische hulp vereist.

Wanneer allergische reacties optreden, kan iemand verschillende maatregelen nemen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de schoonmaak- en hygiënische gewoonten te verbeteren om allergenen te vermijden of de blootstelling aan allergenen te verminderen. Het is ook belangrijk om de dingen te identificeren die allergische reacties veroorzaken en het contact met deze stoffen te beperken. Aan de andere kant kan medicatie in sommige gevallen nodig zijn. Medicijnen zoals antihistaminica, corticosteroïden en immunotherapie kunnen helpen om de symptomen van allergische reacties te beheersen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *