Privacybeleid

Privacyovereenkomst en gebruiksvoorwaarden
De “Gebruiksvoorwaarden” en het “Privacybeleid”, waarvan de bepalingen hieronder zijn beschreven, bevatten de regels die nodig zijn om u te laten profiteren van onze website (Site) met de extensie https://www.Carekliniek.com.tr/ en de diensten die op onze site worden aangeboden. Voor uitgebreide informatie over Carekliniek kunt u uitgebreide informatie vinden onder het kopje Over ons.
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID
Door onze site te bezoeken of te gebruiken, erkent, verklaart en verbindt u zich er uitdrukkelijk toe dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Carekliniek heeft het recht om op ieder moment wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website worden aangekondigd. Om deze reden vragen wij u vriendelijk om, telkens wanneer u onze site bezoekt, regelmatig de pagina “Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid” van de Site te volgen om de algemene voorwaarden te kennen waaraan u gebonden bent.
GEBRUIKSVOORWAARDEN
– Eigenaar en contentaanbieder van de informatie op de website carekliniek.nl (Site) van Carekliniek, Westblaak 92, 3012 KM Rotterdam

Wat voor soort informatie wordt verzameld?
Wanneer u een website bezoekt, kan bepaalde informatie over uw bezoek worden verzameld. Carekliniek kan automatisch de volgende gegevens over uw bezoek verzamelen; •    De naam van het domein dat u gebruikte om toegang te krijgen tot internet, •    De datum en tijd waarop u de site bezocht, •    De pagina’s die u op onze site heeft bekeken en hun opvolgers, •    De trefwoorden waarmee u via zoekmachines op onze website bent terechtgekomen, •    Uw locatie van waaruit u het bezoek heeft gebracht. Deze ontvangen informatie zal worden gebruikt om verschillende onderdelen van de site verder te verbeteren en om de bezoekersstroom naar de site te controleren.
– Gebruiker is een natuurlijke persoon die via de Site de Site bezoekt voor persoonlijk gebruik en/of profiteert van de online diensten van Carekliniek, die niet voor diagnose- en behandelingsdoeleinden zijn, op voorwaarde dat hij lid wordt. De Gebruiker gebruikt de Site binnen het kader van het doel en de bevoegdheid zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker maakt geen onwettig, oneerlijk of ongeoorloofd gebruik van de Site, in strijd met de wet en de Gebruiksvoorwaarden.
– De Gebruiker aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe de Privacybepalingen en de Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben en te zullen handelen in overeenstemming met de Privacyregels.
-Door de Site te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt, verklaart en verbindt de Gebruiker zich uitdrukkelijk dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat hij/zij verplicht is deze voorwaarden en alle wetten, reglementen en andere geldende wetgeving met betrekking tot de Site na te leven. Locatie. De Gebruiker weet en aanvaardt dat als hij/zij deze verbintenis schendt, de toegang tot de Site kan worden geblokkeerd en/of zijn lidmaatschap kan worden opgezegd en/of er juridische stappen tegen hem kunnen worden ondernomen.
-Het zien van het Carekliniek-logo op een andere site dan www.Carekliniek.com.tr betekent niet dat deze beveiligings- en privacyregels op die site van toepassing zijn.
– Het enige doel van het aanbieden van links naar verschillende webpagina’s op de site is het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Carekliniek biedt geen links of doorverwijzingen aan voor commerciële doeleinden op de Site. Carekliniek controleert, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde websites.

Zonder toestemming van Carekliniek mag door de Gebruiker of een derde geen link naar de Site worden geplaatst.
– Carekliniek geeft geen garantie aan Gebruiker dat de informatie, commentaren, afbeeldingen, werkwijzen en andere gegevens (Inhoud/Informatie) op de Site accuraat, volledig, functioneel, foutloos en actueel zijn. De site en de inhoud ervan worden aangeboden op een ‘as is’- en ‘zoals beschikbaar’-basis.
De inhoud op de site kan verklaringen bevatten die dubbelzinnig, voor interpretatie vatbaar en riskant zijn. De Gebruiker mag de Inhoud niet gebruiken als een ongekwalificeerde informatiebron. Zij aanvaardt dat opmerkingen en meningen over medische gegevens het eigendom zijn van artsen.
– Carekliniek heeft het recht om de Informatie op de Site bij te werken, te wijzigen, te verwijderen en te bewerken. Zij is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of derden vanwege mogelijke fouten, weglatingen of wijzigingen die tijdens al deze processen kunnen optreden.
– Carekliniek garandeert niet dat de Site ononderbroken service zal bieden en kan op elk moment de werking van het op de Site beschikbare systeem tijdelijk opschorten of volledig stopzetten. Carekliniek garandeert niet dat de Site geen virussen of besmettende of destructieve eigenschappen bevat en dat u niet besmet raakt met virussen als u downloadt van de Site. Om deze redenen heeft Carekliniek geen aansprakelijkheid jegens Gebruiker en derden.
– Carekliniek heeft geen aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden voor het tijdelijk geheel of gedeeltelijk opschorten of geheel stopzetten van de Site of een deel van de Site.
– Carekliniek heeft geen enkele verplichting jegens de Gebruiker met betrekking tot de informatie die op de Site wordt gepubliceerd of op de portal of websites waartoe u toegang krijgt via de links op de Site. Alle beslissingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de betreffende informatie behoren toe aan de Gebruiker. De Gebruiker kan Carekliniek niet aansprakelijk stellen voor het gebruik van de inhoud op de Site voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld, het nemen van beslissingen of het ondernemen van actie op basis van deze inhoud, of het lijden van schade om enige andere reden als gevolg van het gebruik van de informatie verkregen van de Site. Carekliniek is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die de Gebruiker beweert te hebben geleden of zal ontstaan ​​als gevolg van de Site.

– Alle informatie op de site bevat algemene informatie die is opgesteld om de gezondheid te beschermen en te verbeteren en het publieke bewustzijn te vergroten. Het vormt geen advies met betrekking tot de specifieke situatie van de Gebruiker.
– Alle informatie op de site vormt geen diagnose of behandeling. Gebruik de informatie op de site niet op een manier die betekent dat u een diagnose en behandelmethode moet kiezen. Raadpleeg altijd uw arts voor diagnose en behandeling. Elke persoon kan verschillende en bijzondere aandoeningen hebben, en alleen uw arts kan deze beoordelen.
– De inhoud die voor informatieve doeleinden op de Site wordt aangeboden, is niet bedoeld voor reclame of vraagcreërende activiteiten, noch is deze bedoeld om diagnose en behandeling te sturen.
– De Gebruiker mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de moraal en de regels van eerlijkheid. De Gebruiker mag de Site of een deel van de Site niet gebruiken om de Site te wijzigen, te verstoren, reverse engineering uit te voeren of gegevens te verzamelen. Het kan geen virussen of soortgelijke acties uitvoeren die de Site kunnen beschadigen.
– De Gebruiker mag de Site, de Site-infrastructuur, de Inhoud en de Gebruikersgegevens van de Site niet gebruiken voor doeleinden zoals monitoring, kopiëren of op enige andere wijze ingrijpen.

De Gebruiker mag, zonder toestemming van Carekliniek, elke naam, titel, merk, logo, beeld, document, database, methode, techniek en alle informatie op de Site (allemaal “Inhoud” genoemd) niet gebruiken. Carekliniek beschikt over de morele rechten die voortvloeien uit de Content-, verwerkings-, reproductie-, verspreidings-, representatie- en publicatierechten (financiële) en alle rechten die voortvloeien uit overige wetgeving. Elk gebruik door de Gebruiker zonder toestemming van Carekliniek levert een schending op van de rechten van Carekliniek en deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de schadevergoeding.
-Indien de Gebruiker de auteursrechten van Carekliniek schendt of de Site gebruikt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden; Zij stemt ermee in om Carekliniek en derden te vergoeden voor alle positieve en negatieve schade, inclusief winstderving.
– Carekliniek stelt dat er in het Sitesysteem gebruik wordt gemaakt van cookies (cookies), dat cookies stukjes informatie zijn die een websitebezoeker overbrengt naar het cookiebestand op de harde schijf van zijn computer, dat ze helpen bij het voorbereiden van passende inhoud en het bieden van nuttiger inhoud door het verzamelen van informatie over de sitegebruiker, verklaart, verbindt zich ertoe en aanvaardt dat dit het geval is.
– Bij elk bezoek aan onze site wordt uw IP-adres anoniem geregistreerd.
– U kunt uw klachten, suggesties en informatieverzoeken met betrekking tot de site sturen naar het e-mailadres info@Carekliniek.com.